แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คลิกเพื่อดาวน์โหลด/ดูเอกสาร

ไอคอนเอกสาร - ico,png,icns,ไอคอนฟรีดาวน์โหลด  เอกสารแนบ

แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพป.พะเยา เขต 1 (PDF)
ทรัพย์สินทางปัญญา | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลแนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สพป.พะเยา เขต 1 (Word)