สพป.พะเยา เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนอนุบาลพะเยา ที่ได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2563 ประเภท สถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่