• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
  • ที่ตั้ง 598 หมู่ 11 ถนนสนามกีฬา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 054-887204,054-887206
  • หมายเลขโทรสาร : 054-887202
  • e-mail : phayao1@pyo1.go.th