03june
iu7
banner web - 35
headerSlider20230628

ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรม สพป.พะเยา เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของ โรงเรียนในสังกัด

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

วารสาร เอกสารเผยแพร่

School Mapping