banner-web
iu7
iu5
banner web - 35
headerSlider20230628
banner-web-11

ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรม สพป.พะเยา เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของ โรงเรียนในสังกัด

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Facebook

วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING โดยได้รับเกียรติจาก นายวรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โดยมี นางรุ่งอรุณ เพช็รฎา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ... See MoreSee Less
View on Facebook

School Mapping