banner web - 35
banner web - 35
headerSlider20230628
banner-web-11

ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรม สพป.พะเยา เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของ โรงเรียนในสังกัด

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Facebook

E-BOOK

ระบบบริหารจัดการข้อมูลผลงาน

ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1