iu7
iu5
banner web - 35
headerSlider20230628
banner-web-11

ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรม สพป.พะเยา เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของ โรงเรียนในสังกัด

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Facebook

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ และศึกษานิเทศก์ ผู้ทำหน้าที่นิเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ , สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผล สถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ ๔ ประเภท ให้มีความทันสมัย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อำเภอเชียงคำ และโรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ... See MoreSee Less
View on Facebook

School Mapping