กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร "เต็มใจ ให้บริการ ยิ้มหวาน ประสานเทคโนโลยี"

DLICT PHAYAO1 GROUP  

dlictLineGroup
   

Login Form  

   

ทุกคำถามมีคำตอบ ท่านสามารถแจ้งข้อซักถามของท่านในแบบฟอร์มด้านบนนี้
เรียน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ทุกท่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ขอชี้แจงและตอบคำถามให้ครอบคลุมประเด็นคำถาม
คำถามที่ 1 ทำไมถึงมีการเรียนทางไกลในช่วงนี้


คำตอบ นโยบายช่วงระยะที่ 2 เป็นการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลเท่านั้น (18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563) โดยใช้(DLTV) เพื่อรองรับระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน (1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564) ได้วางแผนไว้สำหรับ 2 สถานการณ์ นั่นคือ สถานการณ์ที่ 1 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังไม่คลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบทางไกลผ่าน DLTV และสถานการณ์ที่ 2 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) คลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ว่าหากมีการแพร่เชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน หลังจากเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 อีก เพื่อความปลอดภัย สพฐ.อาจสั่งการให้มีการปิดโรงเรียนอีกครั้ง
คำถามที่ 2 ช่องทางรับสัญญาณจานดาวเทียม รับไม่ได้
คำตอบ กล่องสัญญาณรุ่นใหม่รับสัญญาณได้ และสามารถเรียนรู้จากทีวีได้
แต่หลายบ้าน รับสัญญาณไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีทีวี หรือเรียนจากอินเทอร์เน็ต
ข้อเสนอแนะ โรงเรียนและครูชี้แจงให้นักเรียนเรียนรู้จากใบความรู้ หรือใบงาน จากที่ครูแจกให้ ถือว่าเป็นการเรียนทางไกล

คำถามที่ 3 ที่บ้านนักเรียนจานรับดาวเทียม หรือทีวีไม่เพียงพอ ให้มาเรียนที่โรงเรียนได้หรือไม่
คำตอบ ตอนนี้ ศบค. จังหวัดพะเยา ยังไม่อนุญาตให้เรียนที่โรงเรียน
และเป็นเพียงระยะทดลองระบบ ขอให้โรงเรียนรายงานปัญหาดังกล่าว และจัดใบงานให้นักเรียน เรียนที่บ้าน
ส่วนการเรียนปกติ ให้เริ่ม วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

คำถามที่ 4 นักเรียนบ้านใกล้กัน ชั้นเดียวกัน ดูด้วยกันได้หรือไม่
คำตอบ ดูทีวีด้วยกันได้ แต่จำนวนคนดู หรือเรียนรู้ ให้คำนึงถึงระยะห่างทางสังคม

คำถามที่ 5 ครูจะเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนหรือไม่
คำตอบ ครูส่วนใหญ่จะเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อนำใบงานไปให้ หากโรงเรียนใหญ่อาจมีการให้ส่งรูปการเรียนที่บ้าน หรือ เช็กชื่อผ่านออนไลน์ ตามบริบทโรงเรียน ซึ่งครูจะแจ้งผู้ปกครองทราบ

คำถามที่ 6 จำเป็นหรือไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ทีวี คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ สัญญาณ อินเทอร์เน็ต
คำตอบ ยังไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเนื่องจากเป็นช่วงทดลองระบบ หากไม่มี อุปกรณ์หรือไม่พร้อม ก็ไม่เป็นไร แจ้ง ครูประจำชั้นทราบ แต่สามารถเรียนรู้จากใบงาน หรือ รอเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้
แต่ หากท่านมีความพร้อมในการจัดซื้ออุปกรณ์และเห็นว่าการเรียนรู้ทางออนไลน์มีประโยชน์ต่อบุตรหลานในการเรียนรู้ในอนาคต ท่านจะจัดซื้อหรือไม่ อยู่ในดุลยพินิจของท่าน

 

คำถามที่ 7 การนิเทศติดตามจากสพป.พะเยา เขต 1 เป็นอย่างไร
คำตอบ ได้มีตารางการนิเทศและแบบนิเทศให้โรงเรียน และครูได้รับทราบ ซึ่งจะมีการนิเทศที่โรงเรียน โดยให้ผู้บริหารหรือครูวิชาการที่รับผิดชอบได้รายงานการดำเนินการเรียนการสอนทางไกล ในระยะที่ 2 ว่ามีอุปสรรค ปัญหา หรือ ได้พบสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการเรียนหรือไม่
การแจ้งให้ครูมารับการนิเทศทั้งหมด อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารโรงเรียน

คำถามที่ 8 มีกล่องสัญญาณแจกฟรีหรือไม่
คำตอบ กระทรวงศึกษาธิการ มีการสำรวจความต้องการกล่องรับสัญญาณทีวี และเครื่องโทรทัศน์ ไปแล้ว แต่ยังไม่มีการแจ้งจะมีการแจกหรือไม่ ต้องรอหนังสือราชการแจ้งอีกทีค่ะ และช่วงนี้เป็นทดลองระบบ จึงขอให้เรียนจากใบงานที่ครูแจกก่อนค่ะ

 

คำถามที่ 9 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เนื้อหาใน DLTV จะเหมือนเดิมครูคนเดิมกับ 18 พฤษภาคม 2563 หรือไม่
คำตอบ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะมีการสอนเนื้อหาเริ่มใหม่อีกครั้ง ซึ่งอาจซ้ำเนื้อหาเดิมจาก 18 พฤษภาคม 2563
เนื่องจากช่วงนี้เป็นระยะทดลองระบบ แต่ครูและใบงานอาจมีใบงานอื่นเพิ่มเข้ามา

คำถามที่ 10 ช่องการถ่ายทอดสด ช้ามาก
คำตอบ เนื่องจากมีผู้เข้าระบบมากในเวลาเดียวกัน การตรีมสดจึงล่าช้า
ควรเปลี่ยนใช้ช่องทางยูทูป
เรียนทางไกลผ่านช่องยูทูบ
👇หาช่อง ทีวี ไม่เจอ
สามารถ รับชม ผ่านลิงก์ตรงนี้ได้เลยครับ👇
รับชมการเรียนการสอน DLTV ผ่านทางยูทูบได้แล้ววันนี้
ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
คุณครู ผู้ปกครองไปกด "ติดตาม" กด "Subscribe" หรือกดรูปกระดิ่ง 🔔 ไว้ได้เลยนะครับ จะได้ไม่พลาดการเรียนการสอน
⭐อนุบาล 1-3
อ.1👉 youtube.com/dltv10channel
อ.2👉 youtube.com/dltv11channel
อ.3👉 youtube.com/dltv12channel
⭐ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ป.1👉 youtube.com/dltv1channel
ป.2👉 youtube.com/dltv2channel
ป.3👉 youtube.com/dltv3channel
ป.4👉 youtube.com/dltv4channel
ป.5👉 youtube.com/dltv5channel
ป.6👉 youtube.com/dltv6channel
⭐มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ม.1👉 youtube.com/dltv7channel
ม.2👉 youtube.com/dltv8channel
ม.3👉 youtube.com/dltv9channel
https://youtube/Nah_d33teOU

คำถาม 11 จะสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนว่าเรียนเรื่องอะไรวันไหน ได้จากที่ไหน
คำตอบ https://www.dltv.ac.th/schedules

คำถามที่ 12 ทำไมโรงเรียนชี้แจงนโยบายการเรียนทางไกลล่าช้า
คำตอบ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมีการประสานงานกับผู้ปกครองโดยตรง ซึ่งอาจจะมีการติดต่อ ส่งใบงาน ล่าช้า ส่วนใหญ่ รร.ในสพป.พะเยา เขต 1 ชี้แจง และให้ใบงาน 16-18 พฤษภาคม 2563

 

ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น
ทีมงานสพป.พะเยา เขต 1 จะเร่งช่วยเหลือและรับฟังความคิดเห็น และรายงานผลไปยังสพฐ.ต่อไป

   

สถิติการเข้าชม  

018373
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9
18
75
18170
458
651
18373

Your IP: 3.227.208.0
2021-04-21 01:54