กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศล ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา