ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมอาการบาดเจ็บของนักเรียน เด็กชายปวีร์ รำไพ กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้าน(เจนจันทรานุกุล)

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุวัฒน์ โยปัญญา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมอาการบาดเจ็บของนักเรียน เด็กชายปวีร์ รำไพ กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนบ้าน(เจนจันทรานุกุล) หลังจาก ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากลื่นล้มในบริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา
ครูได้นำตัวส่งโรงพยาบาลภูกามยาว ผลการวินิจฉัยจากการรักษาพบว่า ขาด้านขวาหักบริเวณหัวเข่า นำตัวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพะเยาเพื่อทำการผ่าตัด ได้ให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียน จากกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑