ต้อนรับข้าราชการครู ที่ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งโรงเรียนในสังกัด

วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ให้การต้อนรับข้าราชการครู ที่ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑