ต้อนรับและให้โอวาท ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ราย และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา ,
ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ ,นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ต้อนรับและให้โอวาท ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ราย และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
ณ ห้องประชุม Video Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑