ต้อนรับข้าราชการครู ที่ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

วันจันทร์ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ให้การต้อนรับข้าราชการครู ที่ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑