การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2567