กิจกรรม ๕ ส. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ( Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗
ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
ประธานเปิดโครงการกิจกรรม ๕ ส. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ( Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
โดยมี นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา , ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ , นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้