เปิดงาน “วันรำลึกร้อยดวงใจ สมเด็จย่า ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๖”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน “วันรำลึกร้อยดวงใจ สมเด็จย่า ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๖” เปิดนิทรรศการ “สมเด็จย่า” และเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนแม่ใจ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันใครั้งนี้ อีกทั้งยังได้เปิดป้าย ต้นมะม่วงพระราชทาน ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งพระองค์ท่านเสด็จเยือน ณ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๖