เปิดกิจกรรม ชุมนุมรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือกลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา ๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ชุมนุมรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือกลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา ๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑