ประธานเปิดงานอนุบาลพะเยา FunRun ครั้งที่ ๓ “ANUBAN PHAYAO FUNRUN RUN FOR FRIENDSHIP 3”

วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดงานอนุบาลพะเยา FunRun ครั้งที่ ๓ “ANUBAN PHAYAO FUNRUN RUN FOR FRIENDSHIP 3” โดยมีนางจามจุรี สุนะรินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อประธานในพิธี ในการนี้ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานวิ่งในครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรมหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง