ตรวจเยี่ยมอาการบาดเจ็บของนักเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต ๑

วันจันทร์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วยนางวณิชา อยู่สบาย เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจ ตรวจเยี่ยมอาการบาดเจ็บของนักเรียน เด็กหญิงพิชญาภรณ์ สิงห์แก้ว (น้องสายป่าน) อายุ ๑๐ ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกุล) หลังจากเหตุการณ์ประสบอุบัติเหตุหมู่ รถรับ – ส่งนักเรียน อีกทั้งยังได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของนักเรียน โดยมีนายอรรถพร พรหมเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกูล) ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑