เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ซึ่งประสบอุบัติเหตุหมู่

วันจันทร์ ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วยนางจิรพรรณ จำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายอรรถพร พรหมเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกุล) และเจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กหญิงชญาภรณ์ สิงห์แก้ว (น้องสายป่าน)
อายุ ๑๐ ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ซึ่งประสบอุบัติเหตุหมู่ รถรับ-ส่งนักเรียน และสอบถามอาการ โดยได้รับบาดเจ็บ
กระดูกขาขวาร้าว และจะเข้ารับการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลพะเยา ในวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗
และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้กำชับแก่โรงเรียน
ในสังกัด ในเรื่องความพร้อมของรถ รับ-ส่ง นักเรียน
โดยควรคำนึกถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอันดับแรก