วางพวงหรีดเคารพศพ นายธฤต ศศภทรกุล บุตรชายของนายสุชาติ ศศิภัทรกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพี่เนที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

วันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ โยปัญญารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑นายสุรศักดิ์ อุทธวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดถี และนางสาวรุสนันท์ แก้วตา
ศึกษานิเทศก์ วางพวงหรีดเคารพศพ นายธฤต ศศภทรกุล บุตรชายของนายสุชาติ ศศิภัทรกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพี่เนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ณ บ้านเลขที่๓๘ ม.๑๗ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา