ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน เพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี ๒๕๖๗

วันพุธ ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดร.รงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน เพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการด้านการกุศลของสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี ๒๕๖๗โดยมีนางรุ่งอรุณ เพ็ชรฎา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนางจิรพรรณ จำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑