วันครูอำเภอแม่ใจ

วันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ โยปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นประธานในพิธี งานวันครู อำเภอเมืองพะเยา ประจำปี ๒๕๖๗ และอ่านสารจาก พล.ต.อ.เพิ่มพูล ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งยังได้มอบโล่/เกียรติบัตร แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งมีกิจกรรมและพิธีการต่างๆอาทิ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีบูชาบูรพาจารย์ และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอาวุโส สังกัด สพป.พะเยา เขต ๑ และ สพม.พะเยา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑