วันครูอำเภอเมืองพะเยา

วันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู อำเภอเมืองพะเยา ประจำปี ๒๕๖๗ และอ่านสารจาก พล.ต.อ.เพิ่มพูล ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งยังได้มอบโล่/เกียรติบัตร แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งมีกิจกรรมและพิธีการต่างๆอาทิ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีบูชาบูรพาจารย์ และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอาวุโส เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านต๋อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑