วันครูอำเภอดอกคำใต้

วันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาพะเยา เขต ๑ เข้าร่วมงานวันครู อำเภอดอกคำใต้ ประจำปี ๒๕๖๗ และได้อ่านสารจาก พล.ต.อ.เพิ่มพูล ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมและพิธีการต่างๆ อาทิ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีบูชาบูรพาจารย์ และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ ๑ และ ๒ ,ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอาวุโส สังกัด สพป.พะเยา เขต ๑ และ สังกัด สพม.พะเยา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑