ขอแสดงความยินดีกับ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

วันอังคาร ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ