มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกว๊านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)