นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)