ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชัยลักษณ์ นันกระโทก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 (100 คะแนนเต็ม) ฝึกสอนโดย คุณครูพิชญาภา ฟองคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านร่องห้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชัยลักษณ์ นันกระโทก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 (100 คะแนนเต็ม) ฝึกสอนโดย คุณครูพิชญาภา ฟองคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านร่องห้า ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคเหนือ วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดน่าน มา ณ โอกาสนี้ครับ