พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา ๒ ครั้งที่ ๗๑

วันอังคาร ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา ๒ ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี นายเกษม ยะมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กา ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา ๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา ๒เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑