ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน

เวลา 09.00 น. นายณัฐวุฒิ คงเปี่ยม นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐาน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ และวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560