เครื่องมือการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน

เครื่องมือการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนผู้เรียนในสังกัด ดังนี้ 1. แบบฝึกแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนสามารถดาวโหลดจากเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.พะเยา เขต 1 ดาวโหลดที่นี่ https://shorturl.asia/JxTeI  2.แบบฝึกการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนจากสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการฯ ดาวโหลดที่นี่ https://sites.google.com/a/kpp2.go.th/sthaban-phasa-thiy/