เครื่องมือการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน

เครื่องมือการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนผู้เรียนในสังกัด ดังนี้ 1. แบบฝึกแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนสามารถดาวโหลดจากเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.พะเยา เขต 1 ดาวโหลดที่นี่ https://shorturl.asia/JxTeI  2.แบบฝึกการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนจากสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการฯ ดาวโหลดที่นี่ https://sites.google.com/a/kpp2.go.th/sthaban-phasa-thiy/    

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สื่อประกอบการประชุมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ปรับ 1) รองฯ กวินเกียรติ การเรียนการสอนทางไ Powerpoint บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการส การเรียนการสอนทางไกลCOVID19 ตารางสอนการจัดการเรียนการสอนทางไกล COVID-19_002 ตารางสอนการจัดการเรียนการสอนทางไกล COVID-19_003 บทบาทของผู้ปกครองนักเรียนในการสอนทางไกล ผอ.อโณทัย การเรียนการสอนทางไกล COVID19