ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับ ศน.พัชญภณ สารสา เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเพื่อแสดงความรัก ความอบอุ่นและความสามัคคีในองค์กร