เครื่องมือการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน

เครื่องมือการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนผู้เรียนในสังกัด ดังนี้

1. แบบฝึกแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนสามารถดาวโหลดจากเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.พะเยา เขต 1

ดาวโหลดที่นี่

https://shorturl.asia/JxTeI 

2.แบบฝึกการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนจากสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการฯ

ดาวโหลดที่นี่

https://sites.google.com/a/kpp2.go.th/sthaban-phasa-thiy/