การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สื่อประกอบการประชุมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

(ปรับ 1) รองฯ กวินเกียรติ การเรียนการสอนทางไ

Powerpoint บทบาทของโรงเรียนในการจัดการเรียนการส

การเรียนการสอนทางไกลCOVID19

ตารางสอนการจัดการเรียนการสอนทางไกล COVID-19_002

ตารางสอนการจัดการเรียนการสอนทางไกล COVID-19_003

บทบาทของผู้ปกครองนักเรียนในการสอนทางไกล

ผอ.อโณทัย การเรียนการสอนทางไกล COVID19