การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการนําเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ดร.ธงชัย  คำปวง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผนดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการนําเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เวลา 09.00-16.30 น. โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานจากทุกกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 สพป.พะเยา เขต 1