การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

         

วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 ดร.ธงชัย  คำปวง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 มอบหมายให้ นางรุ่งอรุณ  เพชรฎา  ผู่อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ