สพป.พะเยา เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ธงชัย  คำปวง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1  นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1  พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.พะเยา เขต 2 นำโดย นายสำเนียง  อัตไพบูลย์  ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และ นางขวัญเรือน ยะกะจาย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จาก สพป.พะเยา เขต 2  ผู้ย้ายมาช่วยราชการกลุ่มนโยบายและแผน  ณ ห้องประชุมดอยหลวง  สพป.พะเยา เขต 1