เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา