รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2564 พร้อมประชุมทีมผู้บริหาร