ประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการ รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:30 น.นายทศพร จันทร์เนตร รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการ รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 3/2563 ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ.สมุทรสงคราม ณโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยมีจำนวนนักเรียน ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 25 คน