ประชุมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า – บ้านต๊ำเหล่า

ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562