ประชุมรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ณ โรงเรียนบ้านดอกคำใต้

ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562