ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สามารถเข้าดู ผลคะแนนการสอบคัดเลือก ได้ระหว่างวันที่ 21 – 31 พฤษภาคม 2567 เริ่มเวลา 9.00 น เป็นต้นไป 📍ผ่านทาง http://103.205.161.139 🔻โดยกรอกรหัสเข้าระบบ 🔻 – เลขประจำตัวประชาชน – รหัสประจำตัวผู้สมัคร

http://103.205.161.139

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอง ผอ.รร. และ ผอ.รร.

ราชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายตามผลการสอบแข่งขันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายตามผลการสอบแข่งขันฯ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายตามผลการสอบแข่งขันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ประเภทวิชาการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการย้ายตามผลการสอบแข่งขันฯ