ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สามารถเข้าดู ผลคะแนนการสอบคัดเลือก ได้ระหว่างวันที่ 21 – 31 พฤษภาคม 2567 เริ่มเวลา 9.00 น เป็นต้นไป 📍ผ่านทาง http://103.205.161.139 🔻โดยกรอกรหัสเข้าระบบ 🔻 – เลขประจำตัวประชาชน – รหัสประจำตัวผู้สมัคร

http://103.205.161.139