รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายตามผลการสอบแข่งขันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ประเภทวิชาการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการย้ายตามผลการสอบแข่งขันฯ