วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประชุมพิจารณาประเมินผลงานในการขอรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ