การนิเทศ ติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 และนายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1