การประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1(RT)

วันที่ 7 ก.พ.2563 นายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1