การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พะเยา เขต 1

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายณัฐพล  สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.พะเยา เขต 1 ในการนี้ นายเอี่ยม มังคลาด ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1