การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

     

เมื่อวันที่ 1 – 8  พฤศจิกายน  2562  นายสุขุม  พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

และนายณัฐพล สุวรรณลพ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  สพป.พะเยา  เขต

ได้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1