ติดต่อเรา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

598 ถนนสนามกีฬา ตำบล บ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 56000

โทรศัพท์ : 054 – 887204 ต่อ 32